About

Tuklasin Natin is created and trademarked by Cathy Cruz on December 2010. It has started as a blog (https://tuklasinnatin.wordpress.com) and turned into a one-stop shop news online (https://tuklasinnatin.net) for, and released by different government agencies, non-governmental organizations, civil societies, advocacy groups, and interviews from various people and organizations.

On September 15th 2015, Tuklasin Natin launched its weekly radio program with the Crusaders Broadcasting System (CBS) – DWAD 1098 kHz AM Band. In 2019, Tuklasin Natin aired at FBS Radio Network DWSS 1494 kHz AM Band. Tuklasin Natin was conceptualized as an online and broadcast program to become a medium to discover and uncover information that the public must know and understand, with its tagline, “Tutuklasin ang dapat malaman ng sambayan!”, this was materialized by interviews with the government officials, officers of private companies/organizations, civil societies and non-governmental organizations.

Cathy Cruz was a former government employee — both in local and national government. After her stint in public service, she became a full-time freelance broadcast media practitioner. As the publisher and broadcaster of Tuklasin Natin, she is recognized and accredited by different media institutions, such as the Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP), National Press Club of the Philippines (NPC), Philippine Science Journalists, Philippine Agriculture Journalists (PAJ) and Quezon City Press Club (QCPC), among others.

Ang Tuklasin Natin ang tutuklas ng mga programa at proyekto ng pamahalaan upang maipahatid ang kaalamansa mamamayan; tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi. Magsisilbing tulay ng karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan; maninindigan sa katotohanan; ipaglalalaban ang mga karapatan ng mamamayang Pilipino; babatikusin ang mga salot sa lipunan; pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan.

Ang Tuklasin Natin ay kapupulutan ng impormasyon makatotohanan na hango sa mga taong nasa posisyon sa pamahalaan, samahan at indibidwal na walang kikilingan na dapat malaman ng sambayanan na maipatupad para sa kagalingan ng bawat Pilipino. Magiging bukas din ito sa mga indibidwal na opinyon upang maging daan ito ng pulso o kagustuhan ng bayan.